17. Predmet nabave: Izrada projekta za rekonstrukciju dijela pedijatrije i fotonaponsku elektranu u Općoj bolnici Slavonski Brod