17. Redovan periodički servis sterilizatora u Centralnoj sterilizaciji prema protokolu proizvođača