20. Predmet nabave: Usluge deratizacije i dezinsekcije