28. Nabava baterijskih uložaka i prodružnih kablova