32. Glosair Catrige-punjenje za dekonaminaciju prostora