36. Popravak uređaja za fakoemulzifikaciju Signature PRO (sn 201777471)