38. Popravak elektroničke štampane ploče i rashladnog agregata na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju