4. Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije operacijske sale