43. Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova