76. Nadogradnja BIS sustava modulom za praćenje neurokritičnih pacijenata