8. Implementacija funkcionalnosti za primjenu e-smjernica u procesu indiciranja radiološke dijagnostike