Natječaji

12/07/2024

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
02/07/2024

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje
17/05/2024

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju
08/05/2024

Odluka o izboru/neizboru kandidata za prijam na pripravnički staž

Odluka o izboru – neizboru kandidata
24/04/2024

Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž

Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž
12/03/2024

Odluka o neizboru kandidata za prijem u radni odnos

Odluka o neizboru prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 sata
12/03/2024

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme 4 sata

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – 4 sata
12/03/2024

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme
19/12/2023

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje