Postupci javne nabave

07/12/2023

Prehrambeni proizvodi 2.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Prehrambeni proizvodi 2. , Evidencijski broj nabave: 41/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
07/12/2023

Nabava uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama za potrebe Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Nabava uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama za potrebe Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod , Evidencijski broj nabave: 62/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički…
18/10/2023

Opremanje operacijske sale unutar Službe za kirurške djelatnosti

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Opremanje operacijske sale unutar Službe za kirurške djelatnosti , Evidencijski broj nabave: 61/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
06/10/2023

Aparat za anesteziju

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Aparat za anesteziju, Evidencijski broj nabave: 59/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
25/09/2023

Prehrambeni proizvodi 1.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Prehrambeni proizvodi 1., Evidencijski broj nabave: 25/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
15/09/2023

Medicinski potrošni materijal 3.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Medicinski potrošni materijal 3., Evidencijski broj nabave: 34/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
14/09/2023

Nesterilni potrošni medicinski materijal

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Nesterilni potrošni medicinski materijal, Evidencijski broj nabave: 33/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
06/09/2023

Polugodišnja nabava lijekova za kemoterapiju do sklapanja Ugovora zajedničke nabave UP.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Polugodišnja nabava lijekova za kemoterapiju do sklapanja Ugovora zajedničke nabave UP., Evidencijski broj nabave: 56/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
04/09/2023

Zamjena tri rashladnika vode temeljem Ugovora br. 2022/029605., 2022/029599. i 2022/029603 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju projekta

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Zamjena tri rashladnika vode temeljem Ugovora br. 2022/029605., 2022/029599. i 2022/029603 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju projekta, Evidencijski broj nabave: 57/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave…
24/08/2023

Radovi na uređenju prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slavonski Brod sukladno aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, objavio postupak javne nabave: Radovi na uređenju prostora za centralnu pripravu parenteralnih pripravaka u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević Slavonski Brod sukladno aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Evidencijski broj nabave: 52/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka…