Dan crvenih haljina – 7. veljače 2020. u 18.00 sati