Dopuna poziva kandidatima za provjeru znjanja – viši stručni savjetnik za EU fondove