• Andrije Štampara 42, HR-35000 Slavonski Brod
  • TEL +385 35 201-201
  • Radno vrijeme: 0-24h
EU PROJEKTI

Mr.sc. Lidija Zorko, dipl.oec.
Rukovoditelj Službe za nabavu i EU fondove

“Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama” referentna točka KK.08.1.2.03. u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Naziv projekta: Kraći put do zdravlja
Kratki opis projekta:

Projekt “Kraći put do zdravlja” Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod dovest će do smanjenja broja hospitalizacije u akutnim kapacitetima bolnice, odnosno dovest će jačanja dnevnih bolnica i posljedično do skraćenja listi čekanja. Time će pacijenti brže ostvariti zdravstvenu zaštitu i poboljšati kvalitetu svog života.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Doprinijeti povećanju isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupu dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, a sa ciljem smanjenja broja prijema na akutne bolničke odjele.

Ukupna vrijednost projekta:

39.848.422,66 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:

39.833.422,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

08. 2015.g. – 02.2019.g.

Kontakt osoba za više informacija:

Mr.sc. Lidija Zorko, dipl.oec., lidija.zorko@bolnicasb.hr

Izradu internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod.