Hoće li nova oprema i uvjeti smanjiti liste čekanja?