INA uručila donaciju Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod