Integracija Bolničkog informacijskog sustava sustava IN2 BIS I Poslovnog informacijskog sustava PIS SQL s Pharmacy Hospital sustavom za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne