Javna nabava – poziv na prethodno savjetovanje

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod kao javni naručitelj, sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, u trajanju od najmanje pet dana.

Na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se slijedeće:

  • opis predmeta nabave;
  • tehničke specifikacije;
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi predmetnog postupka javne nabave kao i odabiru najbolje ponude.

Naručitelj prilikom provedbe ovog savjetovanja u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan je poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

1.

11.05.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZA DB/DK PODIJELJENA NA 12 GRUPA PREDMETA NABAVE, Ev. broj: 24/17.

Sadržaj objave 11.05.2017.

Poziv na savjetovanje 24/17

Nacrt DoN 24/17

Troškovnik 24/17

ESPD-obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju 24/17

 

2.
31.05.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MEDICINSKIH APARATA ZA DB/DK PODIJELJENA NA 47 GRUPA PREDMETA NABAVE, *Ev. broj: 22/17.

*Sadržaj objave 31.05.2017.

Poziv na savjetovanje 22/17

Nacrt DoN 22/17

Troškovnik 22/17

ESPD-obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju 22/17

3.
31.05.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA INTEGRIRANE OPERACIJSKE SALE, APARATA I INSTRUMENATA ZA OS PODIJELJENA NA 12 GRUPA PREDMETA NABAVE, *Ev. broj: 23/17.

*Sadržaj objave 31.05.2017.

Poziv na savjetovanje 23/17

Nacrt DoN 23/17

Troškovnik 23/17

ESPD-obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju 23/17

4.
21.09.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: NABAVA MSCT UREĐAJA za Odjel za Kliničku radiologiju za Podružnicu Gradska bolnica Nova Gradiška

*Ev. broj: 29/17.

*Sadržaj objave 21.09.2017.

Poziv na savjetovanje 29/17

Dokumentacija za nadmetanje 29/17

Troškovnik 29/17

5.
09.10.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-a (III),

*Ev. broj: 26/17.

Sadržaj objave 09.10.2017.

Poziv na savjetovanje 26/17

Nacrt DoN 26/17

Troškovnik 26/17

Izvješće o provedenom savjetovanju 26/17

6.
09.10.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Posebno skupi lijekovi II,

*Ev. broj: 28/17.

Sadržaj objave 09.10.2017.

Poziv na savjetovanje 28/17

Nacrt DoN 28/17

Troškovnik 28/17

Izvješće o provedenom savjetovanju 28/17

7.
03.11.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Potrošni materijali za hemodijalizu,

*Ev. broj: 30/17.

Sadržaj objave:

Poziv na savjetovanje 30/17

Nacrt DoN 30/17

Troškovnik 30/17

Izvješće o provedenom savjetovanju 30/17

8.
03.11.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Infuzijske otopine,

*Ev. broj: 31/17.

Sadržaj objave:

Poziv na savjetovanje 31/17

Nacrt DoN 31/17

Troškovnik 31/17

Izvješće o provedenom savjetovanju 31/17

9.
14.11.2017. – Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku II.,

*Ev. broj: 32/17.

Sadržaj objave:

Poziv na savjetovanje 32/17

Nacrt DoN 32/17

Troškovnik 32/17

Izvješće o provedenom savjetovanju 32/17