Javna nabava

Javna nabava

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) gospodarski subjekti s kojima Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

  1. Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod, Vukovarska 10, 35000 Slavonski Brod, OIB: 40407781711
  2. VODOMONT – VODOINSTALATERSKI OBRT, vlasnik Tihomir Kitter, Hlišićeva 59, 35000 Slavonski Brod, OIB: 22264133530
  3. NIT j.d.o.o., Leopolda Mandića 9, Jaruge, OIB: 41270770820
  4. Piramida Brod d.o.o., T. Bakača 23., Slavonski Brod, OIB: 43381384140

Javna nabava 2024.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod objavljuje Plan nabave za 2024.

Javna nabava 2019.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Plan nabave za 2019.

Javna nabava 2017.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slav. Brod objavljuje Plan nabave za 2017.

Javna nabava 2015.

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi za Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Javna nabava 2014.

Sukladno odredbi članka 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Plan nabave za 2014.

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi za Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Javna nabava 2013.

Sukladno odredbi članka 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Plan nabave za 2013.

Javna nabava 2012.

Sukladno odredbi članka 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje Plan nabave za 2012.

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. g. koji se odnosi na provedbu članka 20 st. 1 i t. 4 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10) objavljujemo pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Pregled sklopljenih ugovora

Sukladno odredbi članka 21 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, javni naručitelj Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod objavljuje registar ugovora.