• Andrije Štampara 42, HR-35000 Slavonski Brod
  • TEL +385 35 201-201
  • Radno vrijeme: 0-24h

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava 2018.
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Poštovani,

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti Poziv za dostavu ponuda na način da isti zatraže na e-mail adrese naznačene uz svaki predmet nabave.

Poziv za dostavu ponude za postupak:

22. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije i uređenja prostora u Općoj bolnici Slavonski Brod, podijeljen na 2 grupe predmeta nabave

21. Predmet nabave: Modul za integraciju BIS-a s transfuzijskim sustavom eDelphyn, JN-33/18

20. Predmet nabave: Usluge deratizacije i dezinsekcije

19. Predmet nabave: Popravak zavojnice na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju

18. Predmet nabave: Nadogradnja BIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice

17. Predmet nabave: Izrada projekta za rekonstrukciju dijela pedijatrije i fotonaponsku elektranu u Općoj bolnici Slavonski Brod

16. Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja proizvođača Shimadzu

15. Predmet nabave: Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens

14. Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju

13. Predmet nabave: Nabava goriva za vozila putem kartica

12. Predmet nabave: Papir za medicinske aparate

11. Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju

10. Predmet nabave: Popravak videokolonoskopa CF-Q165I ELVIS EXERA II proizvođača Olympus

9. Predmet nabave: Popravak stroja za pranje bolničkog rublja PC-40 (proizvođač Primat, Slovenija)

8. Predmet nabave: Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu

7. Predmet nabave: Popravak elektrokirurškog uređaja Force Triad

6. Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

5. Predmet nabave: Redovni godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

4. Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije operacijske sale

3. Predmet nabave: Popravak postrojenja za medicinski komprimirani zrak

2. Predmet nabave: Popravak UZV aparata Acuson X300 proizvođača Siemens

1. Predmet nabave: Nabava usluge edukacije za znakovni jezik – 2 osobe korisnika