Jednostavna nabava

Jednostavna nabava 2020.
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Poštovani,

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti Poziv za dostavu ponuda na način da isti zatraže na e-mail adrese naznačene uz svaki predmet nabave.

Poziv za dostavu ponude za postupak:

Citocentrifuga

Uređaj za otapanje plazme

Farmaceutski hladnjak

Popravak komunikacijske ploče za Fuji RTG uređaj sn DXG18B0041

Popravak videokolonoskopa CF-H185I sn: 2721275 i videogastroskopa GIF-H185 sn: 2934160

Redovan godišnji servis respiratora Hamilton Medical

Pila sagitalna

Redovno održavanje telefonske centrale Alcatel OXE

Sanacija pješačkih površina i staza kod glavnog ulaza u bolnicu

Odvoz i zbrinjavanje ostalog medicinskog otpada

Potrošni materijal za uređaj Lithoclast Triology

Potrošni materijal za uređaj Sentimag

Potrošni materijali za dijabetologiju

Sanacija i uređenje portirnice i nadstrešnice na glavnom ulazu u bolnicu

Popravak stroja za pranje rublja Primus FS-55

Popravak anesteziološkog uređaja Primus IE sn ASKN-0192

Sektorska sonda za portabilni UZV uređaj GE Healthcare Vivid iq

Stomatološka jedinica za ORL

Ležaj za pregled i terapiju

Aparati za terapiju UZV

Kolica za transport obroka

Popravak videobronhoskopa BF-1TH190, sn: 2824698

Potrošni materijal za automatski injektor MEDRAD Salient CT Injection System

Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

Dozimetrijski nadzor radnika

Nabava hrane za dojenčad

Potrošni materijal za automatski injektor MEDRAD Salient CT Injection System

Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

Nabava jednokratnog posuđa

Nabava hrane za dojenčad

Popravak videokolonoskopa CF-H185I EVIS EXERA III, sn:2731355

Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova

Set potrošnog materijala za ECMO uređaj Rotaflow

Popravak uređaja za invazivnu kardiologiju Artis Zee Floor, sn 137659

Popravak videogastroskopa GIF-H185 EVIS EXERA, sn: 2833098

Ugovor o pružanju poštanskih usluga

Popravak UZV uređaja GE Healthcare Vivid T8, SN: 633005WX0 na Odjelu kardiologije

Popravak parnog sterilizatora Getinge GSS67SH, SN: BAA091096

Izrada tiskanica po uzorku i knjiga protokola

Nabava PVC proizvoda i folija

Održavanje programskog sustava NEWTON Dictate za pretvaranje govora u tekst

Usluge održavanja informacijskog sustava VAMS ISSA

Godišnje održavanje programa bolničke ljekarne PharmacyHospital

Implementacija i održavnje Internet/Intranet funkcija na mreži

Popravak MR uređaja Magnetom Essenza na Odjelu radiologije, sn:49148

Nabava injektomata

Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B

Jednogodišnja nabava lijeka tiksagevimab + cilgavimab

Žurna nabava lijeka ramucirumab

Popravak stroja za pranje rublja Primus FS-55

Prevoji i zaštitne navlake

Otopine za ispiranje rana

Glosair Catrige – punjenje za dekontaminaciju prostora

Rukavice za OP sale bez talka

Tvari za izradu galenskih i magistralnih pripravaka

Potrošni materijali za pulsnu oksimetriju

Baterija za TRS

Nabava injektomata

Popravak kontrolnog upravljačkog ormara na uređajima za proizvodnju kompromitiranog zraka

Popravak RTG uređaja CH-200 CXDI, sn 3ZC5C3B35003

Popravak centralnog klima uređaja Daikin, sn EWYQ064BAWP u sali za koronarografije

Popravak ginekološkog UZV uređaja GE Healthcare Voluson S10, sn:VSX001818

Redoviti godišnji servis perilice endoskopskih instrumenata Olympus ETD mini PAA, sn 159741185

Redoviti godišnji servis uređaja za dezinfekciju Olympus ETD4 Basic PAA, sn 1713208

Anatomske natikače

Jednokratni fleksibilni rino-laringoskopi

Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku – ponovljena grupa 3.

Stroj za pranje podova

Hladnjak farmaceutski

Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

Tabletirana sol

Usluga otvaranja zaposlenika na www.presude.hr

Polugodišnja nabava potrošnog materijala za traumatologiju

Potrošni materijal za automatski injektor MEDRAD Salient CT Injection System

Sonde za QI laser Starmedtec

Potrošni medicinski materijali za renalnu denervaciju

Polugodišnja nabava lijekova (preostali lijekovi) do sklapanja ugovora zajedničke nabave

Polugodišnja nabava lijekova (generičke paralele) do sklapanja ugovora zajedničke nabave

Polugodišnja nabava potrošnog materijala za traumatologiju

Lenalidomid

Lenalidomid

Sredstva za osobnu njegu

Potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Lijek eritropoetin theta

Popravak Olympus videogastroskopa GIF-1100, sn:2101018

Popravak sonde RIC 5-9A-RS UZV uređaja GE Healthcare Voluson S6

Potrošni materijal za automatski injektor MEDRAD Salient CT Injection System

Sonde za QI laser Starmedtec

Nabava goriva putem kartica

Redoviti godišnji servis Maquet ECMO uređaja

Nabava klima uređaja

Nadogradnja BIS-a Implementacija modula Perinatologija za podršku radu perinatološkog odjela i rodilišta

Integracija Bolničkog informacijskog sustava sustava IN2 BIS I Poslovnog informacijskog sustava PIS SQL s Pharmacy Hospital sustavom za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne

Uredski namještaj

Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1-ponovljena grupa

Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

Nabava goriva putem kartica

Papir za medicinske aparate

Nadogradnja parnog sterilizatora Getinge GSS67SH programom sterilizacije optičkih instrumenata

Parni grijači

Potrošni materijal za uređaj “Lithoclast Triology“

Redovni polugodišnji i godišnji servis plazma sterilizatora Getinge Stericool, ser.broj uređaja: A2001693

Telemedicinske usluge u radiologiji

Potrošni materijal za uređaj Sentimag

Blatexi – uređaji za ispiranje noćnih posuda

Porođajni krevet

Nadogradnja UZV uređaja Hitachi Arietta 65-1

Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi

Boje i otopine za histologiju 2/2

Peroksidne bočice

Popravak Laser uređaja AURIGA ser.broj 4006A0014A

Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi

Redovno servisiranje i održavanje parnog sterilizatora Getinge GSS67H

Dezinficijensi, potrošni materijali za dijalizu i tvari za ljekarnu

Lijekovi 7

Potrošni materijali za dijabetologiju

Popravak MR uređaja Magnetom Essenza na Odjelu radiologije

Popravak UZV uređaja GE Logiq E9 na Odjelu radiologije

Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE

Popravak radiološkog uređaja Artis zee floor na Odjelu kardiologije

Dozimetrijski nadzor radnika

Vreće za smeće i ostale vreće

Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

Tehnički materijali

Elektrode za defibrilator

Popravak Videobronhoskopa BF-1TH190 na Odjelu pulmologije

Hrana za dojenčad II

Željezo karboksimaltoza

Nabava jednokratnog posuđa

Nabava hrane za dojenčad

Smrznuta hrana

Otopine aminokiselina

Smrznuta hrana

Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova

Ugovor o pružanju poštanskih usluga

Tabletirana sol

Glosair catrige – punjenje za dekontaminaciju prostora

Leuprorelin

Tvari za izradu galenskih i magistralnih pripravaka

Medicinski potrošni materijal 4

Nabava PVC proizvoda i folija

Nabava tiskanica po uzorku i knjiga protokola

Potrošni materijali za pulsnu oksimetriju

Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju

Olovno staklo

Ostali krvni derivati

FFP 2 maske

Implantati i ekspanderi

Gipsani zavoji

Otopine za ispiranje rana

Potrošni materijali za i.v. terapiju

Elektrokirurška olovka Force Triverse FT 3000

Laringoskop

Jednokratni fleksibilni rino-laringoskopi

Loživo ulje

Nabava goriva putem kartica

Jednokratni ureterorenoskopi

Nadogradnja i prilagodba IBIS-a za uvođenje eura kao službene valute

Uredski papir

Sredstva za osobnu njegu

Papir za medicinske aparate

Nabava klima uređaja

Uredski namještaj

Stroj za pranje rublja do 15 kg

Dokup dodatnih licenci Bolničkog informacijskog sustava (BIS)

Popravak UZV uređaja Arietta V60

Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

Redovan godišnji servis respiratora Hamilton Medical

Setovi spremnika za potrebe sterilizacije

Kompjuterizirani perimetar – uređaj za ispitivanje vidnog polja

Videobronhoskop

Papirnata galanterija

FeNO uređaj

Monitor vitalnih funkcija

Lijekovi 7

Popravak RTG uređaja Fuji FDR Smart:DXG18B0041

Laminarni kabinet

Popravak MR uređaja Magnetom Essenza ser.br. 49418

Boje i otopine za histologiju 1/2

Vrećice za urin

Dozimetrijski nadzor radnika

Redovni servis sterilizatora Plasma Getinge Stericool A110

Redovan servis Laser uređaja AURIGA sn. 4006A0014A prema protokolu proizvođača

Viskoelastici i trake za suze

Održavanje informatičke poslužiteljske infrastrukture proizvođača IBM

Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE

Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

Vreće za smeće i ostale vreće

Potrošni materijal za drenažu likvora

Elektrode za defibrilator

Otopine aminokiselina

Popravak UZV uređaja Aloka Alpha 6

Nabava BAT testova

Nabava jednokratnog posuđa

Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova

Nabava hrane za dojenčad

Ugovor o pružanju poštanskih usluga

Smrznuta hrana

Nesterilni potrošni medicinski materijal

Gipsani zavoji

Nabava tiskanica po uzorku i knjiga protokola

PVC proizvodi i folije

Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju

Otopine za ispiranje rana

Popravak UZV uređaja GE Healthcare Voluson S10 sn:VSX001818

Perfuzijske pumpe

Svježe meso peradi i prerađevine

Mlijeko i mliječni proizvodi

Popravak UZV uređaja Aloka Alpha 7 na Odjelu neurologije

Glosair Catrige – punjenje za dekontaminaciju prostora

Potrošni materijal za i.v. terapiju

Popravak RTG uređaja CH-200 CDXI

Potrošni materijali za plastičnu kirurgiju

Uređaj za ispitivanje sluha kod novorođenčadi

Elektrokirurška olovka Force Triverse FT 3000

Potrošni materijal za plazma sterilizaciju

Kutor – visokofrekventni

Sonda Ellips Fx Phaco handpiece Sys 690880

Svjetiljke za operacijsku salu

Uređaj za ekstenziju za operacijski stol

Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

Arhivske police

Popravak i servis ETD4 Basic PAA mašine za dezinfekciju ser.br. 1713208

Ultrazvučno-pneumatski litotriptor

Servis IPC konzole kraniotoma lot.54639, proizvođača Medtronic

Linearna vaskularna sonda

Nabava goriva putem kartica

Popravak mikroskopa OPMI Pentero 800

Sredstva za osobnu njegu

Uredski namještaj

Papir za medicinske aparate

Nabava klima uređaja

Popravak videokolonoskopa CF-H185i EVIS Exera III ser.br. 2731355

Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

EMG/EP SUSTAV

Uređaj za ekstenziju za operacijsku salu

Spremnici za potrebe sterilizacije

Blatex – uređaj za ispiranje noćnih posuda

Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens

Popravak sonde RIC5-9A-RS na UZV uređaju GE Healthcare Voluson S6, ser.br.001145

19. Zamrzivač za čuvanje svježe smrznute plazme

18. Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE

17. Ultrazvučna sonda za fakoemulzifikaciju

16. Biomikroskop s aplanacijskim tonometrom

15. Dozimetrijski nadzor radnika

14. Leće i visokoelastik

13. Bolnički tekstil

12. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži

11. Laminarni kabinet

10. Vreće za smeće i ostale vreće

9. Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

8. Elektrode za defibrilator

7. Centrifuga s hlađenjem

6. Perfuzijske pumpe

5. Torakalna drenaža s adapterom

4. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži

3. Nabava jednokratnog posuđa

2. Nabava hrane za dojenčad

1. Ugovor o pružanju poštanskih usluga

51. Nabava hrane za dojenčad

50. Nadogradnja BIS-a za povezivanje na evidenciju opreme Centralnog upravljačkog sustava (CUS)

49. Usluge održavanja informacijskog sustava VAMS ISSA

48. Usluge održavanja Poslovnog informacijskog sustava (PIS)

48. Popravak uređaja MR Essenza ser.br. 49148

47. Usluge održavanja programa bolničke ljekarne PharmacyHospital

46. Gipsani zavoji

45. Nabava PVC proizvoda i folija

44. Nabava tiskanica po uzorku i knjiga protokola

43. Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova

42. Usluga stručnog nadzora izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje

41. Kontrastna sredstva 2

40. Sredstva za osobnu higijenu

39. Madraci

38. Usluga stručnog nadzora izgradnje poligona za helikoptersko slijetanje

37. Nesterilni potrošni medicinski materijal

36. Popravak uređaja za fakoemulzifikaciju Signature PRO (sn 201777471)

35. Kompresor

34. Elektokirurška olovka Force Triverse FT 3000

33. Popravak videogastroskopa GIF-H185 EVIS EXERA III

32. Glosair Catrige-punjenje za dekonaminaciju prostora

31. Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

30. Nožna komanda za operacijski mikroskop

29. Nabava sustava za pretvaranje govora u tekst, kao Newton Dictate ili jednakovrijedno

28. Nabava goriva putem kartica

27. Papir za medicinske aparate

26. Usluge održavanja programa bolničke ljekarne PharmacyHospital

25. Uredski namještaj

24. Obdukcijski stol

23. Popravak uređaja za plazma sterilizaciju Sterrad 100 S

22. Klinički digitalni logopedski set

21. Transportna ležeća kolica

20. Blatexi – uređaji za ispiranje noćnih posuda

19. Uređaj za dezinfekciju prostora kao Glosair ili jednakovrijedno

18. Operacijske mobilne svjetiljke

17. Redovan periodički servis sterilizatora u Centralnoj sterilizaciji prema protokolu proizvođača

16. Dozimetrijski nadzor radnika

15. Uređaji za terapiju visokim protokom

14. Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava sustavom bolničke prehrane

13. Popravak videogastroskopa GIF-H185 EVIS EXERA III

12. Popravak videogastroskopa GIF-Q165 EVIS EXERA II

11. Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens

10. Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

9. Popravak glave kamere OTV-S7H-1 NA

8. Implementacija funkcionalnosti za primjenu e-smjernica u procesu indiciranja radiološke dijagnostike

7. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži

6. Boje i ostali potrošni materijal za patologiju

5. Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

4. Vreće za smeće i ostale vreće

3. Nabava poštanskih usluga

2. Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

1. Obnavljanje licenci za antivirusne programe

99. Nadogradnja bolničkog informacijskog sustava (BIS) i bolničkog sustava naručivanja (Modul Rezervacije)

98. Nabava hrane za dojenčad

97. Nabava i održavanje integriranog PACS/RIS sustav za prekrivanje radnog tijeka Odjela za radiologiju

96. Popravak ventilatora Bennet PB840 na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intezivno liječenje

95. Nabava PVC proizvoda i folija

94. Izrada tiskanica po uzorku i knjiga protokola

93. Nabava baterijskih uložaka i produžnih kablova

92. Sredstva za dezinfekciju sluznica

91. Popravak UZV uređaja GE Healthcare Logiq E9

90. Nabava deka i jastuka

89. Nabava Rihno-laringo-fiberskopa

88.Sanacija dijela Odjela za pedijatriju

87. Popravak uretero-renoskopa

86. Gipsani zavoji

85. Parni grijač za sušilicu Primus D 55

84. Popravak Aloka Alpha 7 uređaja

83. Sanacija i konzervacija historicističke ograde Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

82. Elektrokirurška olovka Force Triverse FT3000

81. Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens

80. Usluge deratizacije i dezinsekcije

79. Popravak UZV uređaja Aloka Alpha 7

78. Kruh i pekarski proizvodi

77. Perkutani nefroskop

76. Nadogradnja BIS sustava modulom za praćenje neurokritičnih pacijenata

75. Medicinska oprema za DB/DK podijeljena na 4 grupe predmeta nabave

74. Nabava goriva za vozila putem kartica

73. Nadogradnja BIS-a funkcionalnošću razmjene podataka s CUS-om

72. Usluga popravka perilice rublja Primus FS55

71. Vozilo za prijevoz krvi, krvnih pripravaka i prijevoz eksplantacijskih timova

70. Klima uređaji

69. Papir za medicinske aparate

68. Vozilo za prijevoz krvi, krvnih pripravaka i prijevoz eksplantacijskih timova

67. Digitalni sustav drenaže prsnog koša

66. Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži

65. Stropni stativ za anesteziološki uređaj za operacijsku salu

64. Biomikroskop

63. Videokolonoskop

62. Videogastroskop

61. Bolnički kreveti

60. Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora

59. Digitalni sustav drenaže prsnog koša

58. Redoviti godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

57. Industrijski stroj za pranje rublja

56. Nabava i ugradnja 2 e-klupe unutar kompleksa OB “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

55. Ugradnja, podešavanje i isporuka helija za uređaj MR Essenza

54.Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom labaratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

53. Uredski namještaj

52. Dozimetrijski nadzor radnika

51.Redovno godišnje servisiranje telefonske centrale Alcatel OXE

50.Potrošni materijal za citostatski postupak

49.Redoviti godišnji servis respiratora Hamilton Medical

48. Redovan periodički servis sterilizatora u Centralnoj sterilizaciji prema protokolu proizvođača

47. Nabava posteljnog rublja

46. Nabava laboratorijske centrifuge

45. Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno

Nabava radno-zaštitne obuće

44. Obnavljanje licenci za antivirusni program

43. Program za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne s modulom serijalizacije

42. Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa Internetu

41. Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme

40. Igle i markeri za patologiju i citologiju

39. Popravak videokolonoskopa CF-Q165I na Odjelu za gastroenterologiju

38. Popravak elektroničke štampane ploče i rashladnog agregata na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju

37. Nabava bolesničkih kreveta za Odjel za pedijatriju

36. Videokolonoskop

35. Videogastroskop

34. Popravak videokolonoskopa proizvođača Olympus

33. Nabava bolesničkih kreveta

32. Mobilni uređaj za dezinfekciju prostora

31. Industrijski stroj za pranje rublja

30. Izrada tiskanica po uzorku i knjiga protokola

29. Nabava PVC proizvoda i folija

28. Nabava baterijskih uložaka i prodružnih kablova

27. Digestor s ormarićem za kiseline i lužine

26. Ormar za čuvanje endoskopa

25. Stanica za preuzimanje materijala

24. Videobronhoskop

23. Nabava usluge neživotnog osiguranja

22. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije i uređenja prostora u Općoj bolnici Slavonski Brod, podijeljen na 2 grupe predmeta nabave

21. Predmet nabave: Modul za integraciju BIS-a s transfuzijskim sustavom eDelphyn, JN-33/18

20. Predmet nabave: Usluge deratizacije i dezinsekcije

19. Predmet nabave: Popravak zavojnice na MR uređaju Siemens Essenza na Odjelu za kliničku radiologiju

18. Predmet nabave: Nadogradnja BIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice

17. Predmet nabave: Izrada projekta za rekonstrukciju dijela pedijatrije i fotonaponsku elektranu u Općoj bolnici Slavonski Brod

16. Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja proizvođača Shimadzu

15. Predmet nabave: Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens

14. Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju

13. Predmet nabave: Nabava goriva za vozila putem kartica

12. Predmet nabave: Papir za medicinske aparate

11. Predmet nabave: Nabava CD-medical grade za PACS sustav na Odjelu za kliničku radiologiju

10. Predmet nabave: Popravak videokolonoskopa CF-Q165I ELVIS EXERA II proizvođača Olympus

9. Predmet nabave: Popravak stroja za pranje bolničkog rublja PC-40 (proizvođač Primat, Slovenija)

8. Predmet nabave: Nadogradnja Bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu

7. Predmet nabave: Popravak elektrokirurškog uređaja Force Triad

6. Predmet nabave: Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

5. Predmet nabave: Redovni godišnji servis postrojenja za pripremu vode na Odjelu za nefrologiju i hemodijalizu

4. Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije operacijske sale

3. Predmet nabave: Popravak postrojenja za medicinski komprimirani zrak

2. Predmet nabave: Popravak UZV aparata Acuson X300 proizvođača Siemens

1. Predmet nabave: Nabava usluge edukacije za znakovni jezik – 2 osobe korisnika