Kardiovaskularni rizici i šećerna bolest, prevencija i liječenje