Kompjuterizirani perimetar – uređaj za ispitivanje vidnog polja