Nabava medicinskog plina kao Donopa ili jednakovrijedno