Nabava sterilizatora za potrebe Operacionog bloka i centralne sterilizacije