Nabava uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama za potrebe Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod