Nadogradnja i prilagodba IBIS-a za uvođenje eura kao službene valute