Nadogradnja parnog sterilizatora Getinge GSS67SH programom sterilizacije optičkih instrumenata