Natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa