Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja