• Andrije Štampara 42, HR-35000 Slavonski Brod
  • TEL +385 35 201-201
  • Radno vrijeme: 0-24h

Natječaji

Natječaj za voditelje odjela

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju

Odluka o izmjeni odluke o prijemu na pripravnički staž

Odluka o izboru kandidata za prijem na pripravnički staž

Natječaj za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 5 medicinskih sestara/tehničara

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 7 prvostupnica sestrinstva

Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije

Odluka o izboru kandidata za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos po natječaju od 16. 05. 2018.

Natječaj za prijame osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju – ginekologija

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni referent za računovodstvene poslove

Odluka o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto stručni referent u prehrani

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – viši stručni savjetnik za poslove planiranja razvoja i korištenja sredstava EU, VSS

Dopuna poziva kandidatima za provjeru znjanja – viši stručni savjetnik za EU fondove

Poziv kandidatima – provjera znanja, viši stručni savjetnik za EU fondove

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme-pomoćni radnik u kuhinji

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme-spremačice

Poništenje dijela natječaja – stručni referent za opće poslove

Poziv kandidatima za razgovor-pomoćni radnik u kuhinji (2 izvršitelja)

Ispravak poziva kandidatima na razgovor za radno mjesto stručni referent u prehrani (1 izvršitelj)

Poziv kandidatima na razgovor za radno mjesto stručni referent u prehrani (1 izvršitelj)

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Odluka o izboru kandidata za spec. usavršavanje-kardiologija

Odluka o izboru- voditelja Odjela za pulmologiju

Natječaj za izbor i imenovanje voditelja Odjela za pulmologiju

Odluka o odabiru za mjesto kontolora i informatičara

Poziv na testiranje – spremačice

Poziv na testiranje – pomoćni radnik u kuhinji

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju-kardiologija

Poziv kandidatima za razgovor

Odluka o izboru kandidata – spec. ginekologije i opstetricije

Rezultati natječaja – spec. usavršavanje iz kliničke radiologije

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Odluke o izboru i imenovanju voditelja Odjela

Natječaj za izbor i imenovanje voditelja Odjela

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos-neodređeno i određeno

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka – Izmjena odluke o specijalističkom usavršavanju