Natječaji

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Natječaj za upućivanje na specijalizaciju

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

Odluke o izmjeni odluka za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Odluka o neizboru

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto pomoćni radnik u praoni

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto spremačica

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Odluke o izboru kandidata

Odluke o neizboru kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Odluke o izboru kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto skladištar (2 izvršitelja)

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto stručni referent fakturiranja na odjelu (4 izvršitelja)

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto kontrolor (2 izvršitelja) u Odjelu za računovodstvo i financije

NATJEČAJ ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na nedređeno vrijeme – stručni referent za opće poslove

ODLUKE o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

ODLUKE – prijem u radni odnos na određeno vrijeme

ODLUKE – prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

POZIV KANDIDATIMA ZA RAZGOVOR-STRUČNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

ODLUKA O IZBORU (PRIPRAVNIČKI STAŽ PRVOSTUPNIKA MED.LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE)

NATJEČAJ ZA PRIJAM OSOBA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

NATJEČAJ ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU

Odluka o izmjeni Odluke o izboru kandidata za pripravnički staž

Odluka o izboru kandidata za prijem na pripravnički staž

Ispravak i poništenje dijela natječaja od 10.08.2022.

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NATJEČAJ za prijem osoba na pripravnički staž

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – skladištar

Odluka o izmjeni Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – 4 prvostupnika/ce sestrinstva

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto kućni majstor – elektrotehničar

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto kućni majstor-kotlovničar

Poziv kandidatima za testiranje za radno mjesto skladištar

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluke o izboru za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Odluke o izboru za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Poziv kandidatima za razgovor

ODLUKE o izboru/neizboru kandidata za specijalističko usavršavanje

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA – DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Odluka o izboru na pripravnički staž – 5 medicinskih sestara/tehničara

NATJEČAJ za prijam osoba na pripravnički staž

NATJEČAJ ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU

PRIPRAVNICI – odluka o izboru kandidata

Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž

Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Poništenje dijela natječaja od 5.3.2021.

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluke o izboru po natječaju od 5.3.2021.

Odluka o neizboru po natječaju od 5.3.2021.

Poništenje dijela natječaja od 5.3.2021.

Odluka o izboru kandidata za prijem na pripravnički staž

NATJEČAJ ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU

Natječaj za prijam osoba na pripravnički staž

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru

Natječaj za izbor i imenovanje

Natječaj za specijalizacije

Odluka o izboru za prijem u radni odnos kućni majstor – kotlovničar

Poziv na razgovor kućni majstor – kotlovničar

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme-kotlovničar

Odluka o izboru kandidata za spec. usavršavanje-klinička radiologija

Odluke o izboru i neizboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru za prijem u radni odnos – kućni majstor-vodoinstalater

Odluka o neizboru – kućni majstor-kotlovničar

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Odluka o izboru za pripravnički staž

Natječaj za specijalizacije

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj za prijem na pripravnički staž

Odluka o izmjeni odluke – prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Odluke o prijemu u radni odnos po natječaju od 4.9.2020.

Poništenje dijela natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj 2.9.2020. – izbor i imenovanje voditelja Odjela za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Odluka o izboru kandidata kućni majstor – elektrotehničar na neodređeno

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – kućni majstor-elektrotehničar

Odluke o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje

Odluka o izboru – medicinska/sestra tehničar

Odluka o izboru – spremačica

Odluka o izboru – pomoćni radnik u praoni

Odluka o izboru – pomoćni radnik na uređenju kruga

Natječaj za specijalizacije

Odluka o izboru – prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno

Odluka o izboru – laboratorijski tehničar na neodređeno