Novosti

19/06/2024

Uređaj za otapanje plazme

JN-57-24 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Obavijest o odabiru Rok za dostavu ponude: 24.06.2024. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
19/06/2024

Farmaceutski hladnjak

JN-56-24 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Obavijest o odabiru Rok za dostavu ponude: 25.06.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
13/06/2024

Uređenje operacijskog bloka (operacijskih sala)

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Uređenje operacijskog bloka (operacijskih sala), Evidencijski broj nabave: 31/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/12772.
12/06/2024

Popravak komunikacijske ploče za Fuji RTG uređaj sn DXG18B0041

Rok za dostavu ponude: 19.06.2024. godine do 09:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
31/05/2024

UVC Uređaj za dezinfekciju

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: UVC Uređaj za dezinfekciju, Evidencijski broj nabave: 24/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/11808.
23/05/2024

Popravak videokolonoskopa CF-H185I sn: 2721275 i videogastroskopa GIF-H185 sn: 2934160

Rok za dostavu ponude: 31.05.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o zaprimanju, otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-75-24.
23/05/2024

Redovan godišnji servis respiratora Hamilton Medical

Rok za dostavu ponude: 31.05.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda JN-74-24.
22/05/2024

Bolnički kreveti

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Bolnički kreveti, Evidencijski broj nabave: 22/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/11104.
16/05/2024

Medicinski potrošni materijal 2.

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Medicinski potrošni materijal 2., Evidencijski broj nabave: 8/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/10630.
16/05/2024

Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Svježe meso peradi i prerađevine od mesa peradi, Evidencijski broj nabave: 7/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/10595.