Novosti

03/07/2023

Papir za medicinske aparate

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-31-23. Rok za dostavu ponude: 10.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
27/06/2023

Nadogradnja parnog sterilizatora Getinge GSS67SH programom sterilizacije optičkih instrumenata

Rok za dostavu ponude: 04.07.2023 godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-86-23.
Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Reanimacija novorođenčadi”
16/06/2023

Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Reanimacija novorođenčadi”

Ovaj tjedan održan je  Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Reanimacija novorođenčadi” na Odjelu za pedijatriju. Tečaj je održan prema preporukama Društva za reanimaciju te Sekcije  za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu radi obnavljanja naučenih znanja i vještina. Tečaj je vodio Martin Martinović, dr.med. uz potporu kolega s Neonatologije. Hvala u ime HLZ
15/06/2023

Parni grijači

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-77-23. Rok za dostavu ponude: 20.06.2023. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
Proljetni simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ
12/06/2023

Proljetni simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ

U Slavonskom Brodu je  02. i 03. lipnja 2023. održan Proljetni simpozij Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju HLZ. Na simpoziju je sudjelovalo 60 endokrinologa i dijabetologa iz cijele Hrvatske i gost predavač  doc. dr. sc. Vladimir Vukomanović  Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, Srbija. Prvog dana simpozija održana su predavanja na temu hipoglikemije, racionalne ultrazvučne dijagnostike…
01/06/2023

Potrošni materijal za uređaj “Lithoclast Triology“

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru JN-82-23. Rok za dostavu ponude: 07.06.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
01/06/2023

Redovni polugodišnji i godišnji servis plazma sterilizatora Getinge Stericool, ser.broj uređaja: A2001693

Rok za dostavu ponude: 07.06.2023 godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-84-23.
01/06/2023

Telemedicinske usluge u radiologiji

Rok za dostavu ponude: 08.06.2023 godine do 09:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-83-23.
31/05/2023

Endoskopski UZV aparat s fibroscanom za potrebe Službe za internističke djelatnosti

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Endoskopski UZV aparat s fibroscanom za potrebe Službe za internističke djelatnosti,  Evidencijski broj nabave: 48/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
29/05/2023

Potrošni medicinski materijal za transfuziju

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave:Potrošni medicinski materijal za transfuziju,  Evidencijski broj nabave: 18/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/