Novosti

14/07/2023

Redoviti godišnji servis Maquet ECMO uređaja

Rok za dostavu ponude: 21.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-90-23.
13/07/2023

Nabava klima uređaja

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-34-23 Rok za dostavu ponude: 18.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
11/07/2023

Nadogradnja BIS-a Implementacija modula Perinatologija za podršku radu perinatološkog odjela i rodilišta

Rok za dostavu ponude: 18.07.2023. godine do 09:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-89-23.
11/07/2023

Integracija Bolničkog informacijskog sustava sustava IN2 BIS I Poslovnog informacijskog sustava PIS SQL s Pharmacy Hospital sustavom za materijalno i financijsko praćenje poslovanja bolničke ljekarne

Rok za dostavu ponude: 18.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-88-23.
11/07/2023

Uredski namještaj

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-35-23. Rok za dostavu ponude: 17.07.2023. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
11/07/2023

Potrošni materijal za anesteziju i JIL 1-ponovljena grupa

Rok za dostavu ponude: 18.07.2023. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-87-23.
11/07/2023

Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju, bolničkoj ljekarni i kotlovnici

Rok za dostavu ponude: 18.07.2023. godine do 11:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-37-23.
11/07/2023

Nabava goriva putem kartica

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave JN-29-23. Rok za dostavu ponude: 17.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
10/07/2023

Lijekovi 1 (ostali lijekovi)

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Lijekovi 1 (ostali lijekovi),  Evidencijski broj nabave: 21/23. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnog postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
03/07/2023

Papir za medicinske aparate

Zapisnik o otvaranju i pregledu ocjena, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-31-23. Rok za dostavu ponude: 10.07.2023. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr