Novosti

10/04/2024

Potrošni materijal za uređaj Sentimag

Rok za dostavu ponude: 18.04.2024. godine do 11:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda JN-20-24.
10/04/2024

Potrošni materijali za dijabetologiju

Rok za dostavu ponude: 18.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o zaprimanju, otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-18-24.
09/04/2024

Zamjena RTG cijevi na MSCT uređaju Hitachi Scenaria View MSC-7070HP

Naručitelj je, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, poslao na objavu postupak javne nabave: Zamjena RTG cijevi na MSCT uređaju Hitachi Scenaria View MSC-7070HP, Evidencijski broj nabave: 38/24. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju predmetnoga postupka javne nabave preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/tender-ca/6355
05/04/2024

Sanacija i uređenje portirnice i nadstrešnice na glavnom ulazu u bolnicu

Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda JN-70-24. Rok za dostavu ponude: 12.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr
Sretan Uskrs !!!
28/03/2024
Nastavlja se uspješnja suradnja s Obrtničko-tehničkom školom Slavonski Brod
28/03/2024

Nastavlja se uspješnja suradnja s Obrtničko-tehničkom školom Slavonski Brod

Suradnja Obrtničko-tehničke škole Slavonski Brod i Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod donosi obostrane koristi, stvarajući posebnu vezu između učenika, pacijenata i djelatnika. Učenici se aktivno uključuju s  podrškom pacijentima kroz različite aktivnosti poput pružanja usluga friziranja, kozmetičkih tretmana,  pravljenja bolesničkih ormarića te šivanja uniformi. Ova suradnja nije samo prilika za učenje i primjenu…
Kontinuirana edukacija o kardiopulmonalnoj reanimaciji
27/03/2024

Kontinuirana edukacija o kardiopulmonalnoj reanimaciji

Danas, 27.03.2024. u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević  Slavonski Brod u organizaciji ravnateljstva i djelatnika Objedinjenoga hitnoga bolničkoga prijema održana je prva u nizu kontinuirana edukacija o kardiopulmonalnoj reanimaciji. U skladu s našom predanošću pružanja najbolje moguće zdravstvene skrbi, želimo istaknuti važnost kontinuirane edukacije iz reanimacije. Kao zdravstveni radnici, naše vještine u reanimaciji igraju ključnu…
26/03/2024

Popravak stroja za pranje rublja Primus FS-55

Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 11:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Zapisnik o zaprimanju, otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-68-24.
26/03/2024

Popravak anesteziološkog uređaja Primus IE sn ASKN-0192

Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 12:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr Obavijest o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni JN-67-24  
26/03/2024

Sektorska sonda za portabilni UZV uređaj GE Healthcare Vivid iq

Zapisnik o zaprimanju,otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN-69-24 Rok za dostavu ponude: 02.04.2024. godine do 10:00 sati. E-mail adresa na kojoj se može preuzeti Poziv na dostavu ponuda: nabava@bolnicasb.hr