• Andrije Štampara 42, HR-35000 Slavonski Brod
  • TEL +385 35 201-201
  • Radno vrijeme: 0-24h
Opća bolnica ``Dr. Josip Benčević`` Slavonski Brod

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trudimo se pružiti najbolju
skrb našim pacijentima

Glavna djelatnost Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja, medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika, djelatnost bolničke ljekarne (na sekundarnoj razini), znanstveno istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavno-edukacijska djelatnost s medicinskom praksom.

Informacije za bolesnike

Saznajte sve što je potrebno kod pripreme, prijem i boravak u bolnici ``Dr. Josip Benčević``

Informacije za posjetitelje

Kada želite dobiti informacije o zdravstvenom stanju vašeg bližnjeg, koji je na bolničkom liječenju, potražite njegovog ordinirajućeg liječnika.

Službe / odjeli

Saznajte sve informacije o našim službama i odjelima