Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trudimo se pružiti najbolju
skrb našim pacijentima

Glavna djelatnost Opće bolnice Dr. Josip Benčević je bolnička djelatnost, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom, dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja, medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika, djelatnost bolničke ljekarne (na sekundarnoj razini), znanstveno istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva i nastavno-edukacijska djelatnost s medicinskom praksom.

Informacije za posjetitelje

Kada želite dobiti informacije o zdravstvenom stanju vašeg bližnjeg, koji je na bolničkom liječenju, potražite njegovog ordinirajućeg liječnika.

Službe / odjeli

Saznajte sve informacije o našim službama i odjelima

Fondovi EU