ODLUKA O IZBORU KANDIDATA – DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST PSIHIJATRIJE