Odluka o izboru kandidata na određeno vrijeme stručni referent fakturiranja na odjelu