Odluka o izboru kandidata na prijem za pripravnički staž