Odluka o izboru kandidata prvostupnik sestrinstva na određeno