Odluka o izboru kandidata za prijem na pripravnički staž