Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na nedređeno vrijeme – stručni referent za opće poslove