Odluka o izboru – medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme