Odluka o izboru za prijem u radni odnos – 9 medicinskih sestara/tehničara na neodređeno