Odluka o izmjeni Odluke o izboru kandidata – pomoćni radnik u kuhinji