Odluka o izmjeni Odluke o izboru kandidata za pripravnički staž