Odluka o izmjeni odluke – spremačica na određeno vrijeme