Odluka o izmjeni odluke – stručni referent fakturiranja