Odluka o odabiru i zapisnik o davanju u zakup dijelova poslovnog prostora